FACEBOOK
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes en acties!

LOCATIE

De 'Hollandse Avond' vindt plaats in de feesttent op het parkeerterrein nabij het Veenweidebad: 

Ontspanningsweg 1
3641 SV
MijdrechtParkeerplaatsen Hollandse Avond:
Omdat de tent niet het gehele parkeerterrein zal innemen, zijn er pal naast de tent nog ongeveer 100 parkeerplaatsen beschikbaar. Gezien het feit dat het merendeel van de bezoekers lopend of met de fiets naar de tent zal komen, is de kans groot dat alle automobilisten hun auto kwijt kunnen op de naastgelegen parkeerplaatsen.

DATA & TIJDEN
Hollandse Avond, zaterdag 23 december 2023.
De deuren openen om 20.00 en de avond zal om 02.00 uur afgelopen zijn.

MINIMUM LEEFTIJD ENTREE
De minimum leeftijd voor de 'Hollandse Avond' betreft 18 jaar. 

GARDEROBE
Garderobe is aanwezig, deze service is inbegrepen in het toegangsticket. 

PRIJZEN & VOORVERKOOPADRESSEN
Kaarten Hollandse Avond: voorverkoop € 25,- per stuk / aan de deur € 32.50 per stuk.

De voorverkoop start ZATERDAG 4 NOVEMBER. Tickets kan je online aanschaffen (Klik hier om online uw tickets te kopen! / let op! €1 extra administratiekosten per ticket) maar ook kopen op de volgende voorverkoopadressen:

- Mijdrecht:
Primera
De Lindeboom 16A
3641 EX Mijdrecht

- Wilnis:
Voshart Elektrotechniek
Herenweg 16
3648 CJ Wilnis

- Vinkeveen:
De Bree drogisterij-foto optiek
Herenweg 12-14
3645 DP Vinkeveen

- Uithoorn:
Primera
Zijdelwaardplein 91
1422 DL Uithoorn

FOTO'S
Net zoals de voorgaande jaren worden er ook dit jaar foto's gemaakt op onze feestavond door de mensen van 0297.nl.
Na afloop van de avond zullen de foto's in het fotoalbum van 0297.nl verschijnen!

HUISREGELS
De bezoeker heeft voor het betreden van het terrein van de Hollandse avond kennis genomen van de huisregels en conformeert zich aan de gestelde huisregels:

- Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitimeren bij de beveiliging.
- Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot de feesttent, of de toegang hierbinnen worden ontzegd
- Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
- Het is bezoekers niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes de feesttent binnen te brengen.
- Het is bezoekers niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren de feesttent binnen te brengen.
- Het is bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank etc. te gooien binnen de feesttent.
- Het is bezoekers niet toegestaan om spuitbussen, vloeistoffen, vuurwerk en/of ander explosief materiaal de feesttent binnen te brengen.
- Het is bezoekers verplicht om correcte kleding te dragen.
- De Hollandse Avond behoudt zich het recht voor om bezoekers, welke aanstootgevende kleding dragen, de (verdere) toegang te ontzeggen. Restitutie van eventueel toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
- Bezoekers dienen consumpties af te rekenen met geldige consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s in de feesttent.
- Gekochte consumptiemunten zijn niet meer in te wisselen voor contant geld en alleen geldig in betreffende jaar.
- Bezoekers die de feesttent betreden, stemmen automatisch in met visitatie/fouillering.
- Het is de bezoeker verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. U dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen.
- De Hollandse avond behoudt zich het recht voor om bezoekers welke geen volledige medewerking willen verlenen de (verdere) toegang tot de Hollandse avond te ontzeggen. Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes naast, achter of binnen de feesttent te begeven.
- De Hollandse avond behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
- Het is de bezoeker verboden om voorwerpen de feesttent binnen te brengen welke als vuur-, slag-, steek- en/of stootwapen kunnen dienen.
- Het is de bezoeker verboden om binnen en rondom de feesttent verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Bij aantreffen van verboden middelen bij de bezoeker wordt overgegaan tot aanhouding. De aangetroffen middelen zullen worden veiliggesteld. De bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.
- Het is de bezoeker binnen en rondom de feesttent verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
- Het is de bezoeker binnen en rondom de feesttent verboden zich in woord, gebaar of geschrift schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie.
- Bij ordeverstoring binnen en rondom de feesttent wordt handelend opgetreden door de beveiliging. In geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
- De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van de Hollandse avond.
- De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van de Hollandse avond of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
- De Hollandse avond behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.
- In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.
- Toegang tot het terrein de Hollandse avond zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.
- De Hollandse avond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook. Gebruik van de fietsenstalling en garderobe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.
- Het is de bezoeker verboden om op podia, stellages of andere objecten in de feesttent te klimmen.
- Het is de bezoeker verboden om promotie te maken voor andere evenementen tenzij van te voren aangemeld en met toestemming van de Hollandse avond.
- De bezoeker dient de feesttent rustig te verlaten. Denk alstublieft aan de omwonenden. Laat het ook voor hun een feest zijn en blijven!

Alle gevallen waarin bovenstaande regels en bepalingen niet voorzien zal de organisatie van de Hollandse avond beslissen.

Copyright © 2024 Hollandseavondmijdrecht.nl / Design by Tijmen
Friday the 14th. - Joomla Templates